ประหยัดเงิน

ภาษาอังกฤษ


v economize
คำที่เกี่ยวข้อง: save money , conserve