ประหยัดปาก

ภาษาอังกฤษ


v be taciturn
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดคำ , ยับยั้ง , ระมัดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: practice economy of words