ประหยัดถ้อยคำ

ภาษาอังกฤษ


v be taciturn
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดปาก , ประหยัดคำ , ยับยั้ง , ระมัดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: practice economy of words
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องประหยัดถ้อยคำไว้ หลังจากการถกเถียงกัน