ประหยัดคำ

ภาษาอังกฤษ


v be taciturn
ความหมายเหมือนกับ: ประหยัดปาก , ยับยั้ง , ระมัดระวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: practice economy of words