ประหม่า

ภาษาอังกฤษ


v feel bashful
ความหมายเหมือนกับ: สะทกสะท้าน , พรั่นใจ , กระดาก , ขวยเขิน , ขี้อาย , กระดากอาย , เหนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: be abashed , lose self-confidence , lose courage , be nervous , be embarrassed , take fright
ตัวอย่างประโยค: เขาประหม่าเมื่ออยู่บนเวที