ประหนึ่งว่า

ภาษาอังกฤษ


conj as if
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกับว่า , ราวกับว่า
ตัวอย่างประโยค: ใจของนางช่างโหดร้ายกว่าชายยิ่งนัก ประหนึ่งว่า ถึงแม้จะเว้งว้างสักปานใด สิ่งที่ได้กลับเป็นเช่นความหมางเมิน