ประสูติ

ภาษาอังกฤษ


v be born
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , กำเนิด , คลอด
คำที่เกี่ยวข้อง: beget , give birth , deliver
คำตรงข้าม: ตาย
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6