ประสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ


v succeed
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้สำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: achieve , accomplish
n success
ความหมายเหมือนกับ: ความสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: achievement , accomplishment