ประสิทธิภาพ

ภาษาอังกฤษ


n efficiency
คำอธิบาย: ความสามารถที่ทำให้เกิดผลในการงาน
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ , สมรรถนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: capability , ability , capacity
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักรไอน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องจักรดีเซล