ประสานเสียง

ภาษาอังกฤษ


v harmonize
คำอธิบาย: ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเป็นหมู่ให้มีเสียงกลมกลืนกัน
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเพลงเป็นหมู่
ตัวอย่างประโยค: นักร้องประสานเสียงได้เพราะจับใจ