ประสานรอย

ภาษาอังกฤษ


v solder
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อม , ต่อ
คำที่เกี่ยวข้อง: weld , fuse together