ประสานมือ

ภาษาอังกฤษ


v join hands
ความหมายเหมือนกับ: ร่วมมือกัน , ประสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: clasp one´s hands
ตัวอย่างประโยค: นานาประเทศประสานมือกันต่อต้านการค้าอาวุธสงคราม