ประสาน

ภาษาอังกฤษ


v join
คำอธิบาย: ทำให้เข้ากันสนิท
ความหมายเหมือนกับ: เชื่อม , ต่อ , ผสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: link , connect , weld , cement , solder , unite , attach , fasten
ตัวอย่างประโยค: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่