ประสาทหู

ภาษาอังกฤษ


n auditory nerve
ตัวอย่างประโยค: ประสาทหูของเขาแว่วเสียงอะไรบางอย่างข้างนอก