ประสาทพร

ภาษาอังกฤษ


v bless
ความหมายเหมือนกับ: ให้ศีลให้พร , ให้พร , อวยพร
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , bestow a blessing on
ตัวอย่างประโยค: พระกำลังประสาทพรให้คู่บ่าวสาว