ประสาทปริญญา

ภาษาอังกฤษ


v bestow a degree
ความหมายเหมือนกับ: มอบปริญญา , ให้ปริญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: confer a degree
ตัวอย่างประโยค: อธิการบดีกำลังประสาทปริญญาบัตรที่หอประชุมใหญ่