ประสาทตา

ภาษาอังกฤษ


n optical nerve
ตัวอย่างประโยค: เขาด้รับอุบัติเหตุจนทำให้ประสาทตาเสีย