ประสมโรง

ภาษาอังกฤษ


v join in
ความหมายเหมือนกับ: พลอยเข้าด้วย , ร่วมด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: take part in , be involved
ตัวอย่างประโยค: พอเธอถูกหัวหน้าตำหนิคนอื่นก็พลอยประสมโรงด้วย
v join
คำอธิบาย: เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: amalgamate , combine