ประสมประเส

ภาษาอังกฤษ


v add together
ความหมายเหมือนกับ: ผสม , ปนกัน , รวมกัน , ประสม , พลอยเข้าด้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: join in
ตัวอย่างประโยค: แจอันพวกนี้บางอันเป็นของแท้ๆ บางอันก็เป็นของปลอมประสมประเสกับของแท้