ประสมประสาน

ภาษาอังกฤษ


v blend
ความหมายเหมือนกับ: ผสมผสาน , ประสาน
คำที่เกี่ยวข้อง: mix , mingle , combine , merge
ตัวอย่างประโยค: ศิลปกรรมของไทยและชวาสามารถประสมประสานกันได้เป็นอย่างดี