ประสพ

ภาษาอังกฤษ


n success
ความหมายเหมือนกับ: การเกิดผล
คำที่เกี่ยวข้อง: win , gain