ประสบเคราะห์กรรม

ภาษาอังกฤษ


v meet with misfortune
ความหมายเหมือนกับ: โชคร้าย , มีเคราะห์
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer misfortune or bad luck
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านประสบเคราะห์กรรมหนักจากอุทกภัยครั้งนี้