ประสบอุบัติเหตุ

ภาษาอังกฤษ


v have an accident
คำอธิบาย: พบกับเหตุที่ไม่คาดฝันหรือไม่คาดคิดมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: เกิดอุบัติเหตุ
คำที่เกี่ยวข้อง: meet with a mishap
ตัวอย่างประโยค: บางคนเคยขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุ ก็เลยกลัวไม่กล้าขับรถอีก