ประสบผลสำเร็จ

ภาษาอังกฤษ


v succeed
คำอธิบาย: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: ประสบความสำเร็จ
คำที่เกี่ยวข้อง: meet with success , make the grade , make it , be successful , prosper , thrive , flourish , make good , crack it , work
คำตรงข้าม: ล้มเหลว
ตัวอย่างประโยค: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%