ประสบผล

ภาษาอังกฤษ


v succeed
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ , บรรลุผล
คำที่เกี่ยวข้อง: achieve , accomplish