ประสบทุกข์

ภาษาอังกฤษ


v undergo suffering
คำที่เกี่ยวข้อง: suffer adversity
คำตรงข้าม: เสวยสุข
v distress
ความหมายเหมือนกับ: ลำบาก , ได้ทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: be in low circumstances