ประสบความสำเร็จ

ภาษาอังกฤษ


v succeed
ความหมายเหมือนกับ: ประสบผลสำเร็จ , ประสบผล , บรรลุผล
คำที่เกี่ยวข้อง: achieve , accomplish
ตัวอย่างประโยค: เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้