ประสบการณ์

ภาษาอังกฤษ


n experience
คำอธิบาย: ความจัดเจนที่เกิดจากการกระทำหรือได้พบเห็นมา
ความหมายเหมือนกับ: ความช่ำชอง , ความจัดเจน , ความชำนาญ , ความเชี่ยวชาญ
ตัวอย่างประโยค: คุณครูคนใหม่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนมา 20 ปี