ประสงค์ร้าย

ภาษาอังกฤษ


v have a malicious intention
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: คิดร้าย , มุ่งร้าย , พยาบาท , อาฆาต , เจตนาร้าย , ปองร้าย , จองเวร , มุ่งร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: bear malice , wish to harm
คำตรงข้าม: ประสงค์ดี , เจตนาดี
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งเพราะมีผู้ประสงค์ร้ายมาใส่ความเขา