ประสงค์ดี

ภาษาอังกฤษ


v good will
ความหมายเหมือนกับ: หวังดี , เจตนาดี
คำที่เกี่ยวข้อง: good intention
คำตรงข้าม: ประสงค์ร้าย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ประสงค์ดีต่อลูกๆ ทุกคน