ประสงค์

ภาษาอังกฤษ


v wish
ความหมายเหมือนกับ: อยาก , ต้องการ , ปรารถนา , หวัง , เรียกร้อง , มุ่งหวัง , ตั้งใจ , หมายมั่น , มุ่งหมาย , มุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: desire , want , intend , mean , purpose , aim
ตัวอย่างประโยค: สินเชื่อนี้จะให้กับลูกค้าที่ประสงค์จะซ่อมแซมตกแต่งที่อยู่อาศัยเท่านั้น