ประวิสรรชนีย์

ภาษาอังกฤษ


v write the vowel ´ะ´
คำอธิบาย: ใส่เครื่องหมายวิสรรชนีย์
คำที่เกี่ยวข้อง: jot down the double dots ะ in Thai