ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

ภาษาอังกฤษ


n rehappened history
คำอธิบาย: เรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องซ้ำรอย
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเตรียมตั้งรับบริษัทสื่อสารต่างชาติที่จะเข้ารุกตลาดไทยเพื่อ ป้องกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเช่นเดียวกับกลุ่มธนาคารที่ถูกต่างชาติยึดไปแล้ว