ประวัติย่อ

ภาษาอังกฤษ


n resume
คำอธิบาย: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: curriculum vitae , CV
ตัวอย่างประโยค: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม