ประวัติบุคคล

ภาษาอังกฤษ


n autobiography
ความหมายเหมือนกับ: อัตชีวประวัติ , ชีวประวัติ
n biography
ความหมายเหมือนกับ: ประวัติส่วนตัว , ประวัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: life history