ประวัติการณ์

ภาษาอังกฤษ


n memorable events
คำอธิบาย: เหตุการณ์ที่มีค่าควรบันทึกหรือจดจำไว้
ความหมายเหมือนกับ: เหตุการณ์ , ตำนาน
คำที่เกี่ยวข้อง: history , annals
ตัวอย่างประโยค: ราคาหุ้นตกถึงขั้นต่ำที่สุดในประวัติการณ์