ประวัติการ

ภาษาอังกฤษ


n chronicle
คำอธิบาย: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องราว
คำที่เกี่ยวข้อง: history , historical record
ตัวอย่างประโยค: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน