ประวัติ

ภาษาอังกฤษ


n history
คำอธิบาย: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องราว , ความเป็นมา
คำที่เกี่ยวข้อง: record , annals , chronicle , biography , story
ตัวอย่างประโยค: ประวัติของวัดโพธิ์ย้อนหลังไปถึงสมัยอยุธยา