ประลัย

ภาษาอังกฤษ


v collapse
ความหมายเหมือนกับ: ฉิบหาย , ย่อยยับ , มอดม้วย
คำที่เกี่ยวข้อง: ruin , destroy , annihilate , damage