ประยงค์

ภาษาอังกฤษ


n Aglaia odorata Lour.
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มชนิด Aglaia odorata Lour. ในวงศ์ Meliaceae ดอกกลมเล็กๆ สีเหลือง ลักษณะคล้ายไข่ปลาดุก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลิ่นหอม
หน่วยนับ: ต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: plant of the family Meliaceae
ตัวอย่างประโยค: ประยงค์เป็นพืชที่ใช้ทำยาชนิดหนึ่ง