ประมูล

ภาษาอังกฤษ


v bid
คำอธิบาย: แข่งขันเสนอราคาหรือสิ่งอื่นเพิ่มเติม สู้กันในการซื้อหรือการขาย
ความหมายเหมือนกับ: เสนอราคา , แจ้งราคา , แข่งขัน
คำที่เกี่ยวข้อง: submit a tender , make an offer , tender
ตัวอย่างประโยค: เขาประมูลเอาบ้านที่ผมต้องการไปเสียแล้ว