ประมือ

ภาษาอังกฤษ


v engage
คำอธิบาย: ปะทะกัน, สู้กัน, รบกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: fight hand to hand , begin battle with , assail , attack
ตัวอย่างประโยค: สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ถึง 3 ปีโดยไม่เคยพบหน้าทหารญี่ปุ่นและไม่เคยประมือกันเลย