ประมาทหน้า

ภาษาอังกฤษ


v underrate
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , หมิ่นน้ำหน้า , ดูหมิ่น , สบประมาท , หยามหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: insult , affront , underestimate
คำตรงข้าม: ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: เขาประมาทหน้าว่าเธอไม่มีทางทำงานชิ้นนี้สำเร็จ