ประมาณว่า

ภาษาอังกฤษ


v assume
ความหมายเหมือนกับ: กะเอาว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: suppose , approximate