ประมาณราคา

ภาษาอังกฤษ


v appraise
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา , คาดค่า , กำหนดค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate