ประมาณตัว

ภาษาอังกฤษ


v estimate one´s own ability or strength
คำอธิบาย: สำนึกในฐานะของตน
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณตน
ตัวอย่างประโยค: เขารู้จักประมาณตัวในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้ขาดทุนย่อยยับ