ประมาณตน

ภาษาอังกฤษ


v know one´s standing or merits
คำอธิบาย: สำนึกในฐานะของตน
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณตัว , พอตัว , พอประมาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: estimate one´s own ability or strength , be humble , be modest
คำตรงข้าม: หลงตน , ทะนงตน
ตัวอย่างประโยค: ช่างเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังจะต้องรู้จักประมาณตน จะต้องไม่แสดงความอวดเก่งเพื่อแสดงความสำคัญเฉพาะงานของตน