ประมาณการณ์

ภาษาอังกฤษ


v expect
คำอธิบาย: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: คาดการณ์ , คาดหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: guess , anticipate , predict , forecast
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม