ประมาณ

ภาษาอังกฤษ


adv about
คำอธิบาย: กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงจำนวนจริงหรือให้พอเหมาะพอควร
ความหมายเหมือนกับ: ราว , ราวๆ , โดยประมาณ
คำที่เกี่ยวข้อง: around , approximately
ตัวอย่างประโยค: มีผู้เสนอตัวจะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีประมาณ 12 คน
v estimate
ความหมายเหมือนกับ: กะ , คะเน , คาด , คาดคะเน , เก็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: approximate , reckon , calculate , compute roughly , guess , guesstimate
ตัวอย่างประโยค: ในการทำอาหารบางครั้งก็ไม่มีสูตรอะไรที่แน่นอนตายตัว จะต้องประมาณประมาณอัตราส่วนของส่วนผสมเอาเอง