ประมวลผล

ภาษาอังกฤษ


v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: นับ , วัดผล , ประเมินผล , ตรวจนับ
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate
ตัวอย่างประโยค: บ้านเราได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลการเลือกตั้งครั้งนี้